Projekt 1 – OŠ Behaudin Selmanović – Briješće (Sarajevo)

Nobex d.o.o. je izvršio grube elektroinstalacijske radove na OŠ Behaudin Selmanović u naselju Briješće (Sarajevo). Izvršena je instalacija jake struje, postavljena gromobranska zaštita, telekomunikacijske instalacije, izvršena montaža vatrodojavnog sistema.