Projekt 2 – Kopanje kanala za dovod vode, zagrtanje, i ravnanje terena – Klopče