Projekt 3 – Iskop kanala, za polaganje odvodnih cijevi u sklopu uređenja harema džemata Blatuša