Izrada novog napajanja vanjske rasvjete i montažu reflektora kao i zamjenu šuko utičnica utičnicama sa USB priključkom.